Home >入試情報> 入学までの流れ

入学までの流れ(2017年4月入学生)

一般


出願 [2017年1月23日(月)~2017年1月27日(金)]
 ↓
第1次試験 [2017年2月10日(金)]
 ↓
第1次合格発表 [2017年2月12日(日)]
 ↓
第2次試験(面接) [2017年2月13日(月)]
 ↓
合格発表 [2017年2月14日(火)]
 ↓
入学手続き [2017年2月15日(水)]
[2017年2月16日(木)]

帰国生


出願 [2016年12月20日(火)~2017年1月12日(木)]
 ↓
第1次試験 [2017年2月10日(金)]
 ↓
第1次合格発表 [2017年2月12日(日)]
 ↓
第2次試験(面接) [2017年2月13日(月)]
 ↓
合格発表 [2017年2月14日(火)]
 ↓
入学手続き [2017年2月15日(水)]
[2017年2月16日(木)]

推薦


出願 [2017年1月16日(月)]
 ↓
第1次合格発表 [2017年1月22日(日)]
 ↓
第2次試験(面接・作文) [2017年1月23日(月)]
 ↓
合格発表 [2017年1月24日(火)]
 ↓
入学手続き [2017年1月25日(水)]

ページトップへ

慶應義塾高等学校