Home >入試情報> 入学までの流れ
  入学までの流れ(2018年4月入学生)

一般


出願 [2018年1月22日(月)~2018年1月26日(金)]
 ↓
第1次試験 [2018年2月10日(土)]
 ↓
第1次合格発表 [2018年2月12日(月)]
 ↓
第2次試験(面接) [2018年2月13日(火)]
 ↓
合格発表 [2018年2月14日(水)]
 ↓
入学手続き [2018年2月15日(木)]
[2018年2月16日(金)]

帰国生


出願 [2017年12月20日(水)~2018年1月11日(木)]
 ↓
第1次試験 [2018年2月10日(土)]
 ↓
第1次合格発表 [2018年2月12日(月)]
 ↓
第2次試験(面接) [2018年2月13日(火)]
 ↓
合格発表 [2018年2月14日(水)]
 ↓
入学手続き [2018年2月15日(木)]
[2018年2月16日(金)]

推薦


出願 [2018年1月16日(火)]
 ↓
第1次合格発表 [2018年1月22日(月)]
 ↓
第2次試験(面接・作文) [2018年1月23日(火)]
 ↓
合格発表 [2018年1月24日(水)]
 ↓
入学手続き [2018年1月25日(木)]

ページトップへ

慶應義塾高等学校