Home >入試情報> 入学までの流れ

入学までの流れ(2015年4月入学生)

一般


出願 [2016年1月22日(金)~2016年2月1日(月)]
 ↓
第1次試験 [2016年2月12日(金)]
 ↓
第1次合格発表 [2016年2月14日(日)]
 ↓
第2次試験(面接) [2016年2月15日(月)]
 ↓
合格発表 [2016年2月16日(火)]
 ↓
入学手続き [2016年2月17日(水)]
[2016年2月18日(木)]

帰国生


出願 [2015年12月18日(金)~2016年1月8日(金)]
 ↓
第1次試験 [2016年2月12日(金)]
 ↓
第1次合格発表 [2016年2月14日(日)]
 ↓
第2次試験(面接) [2016年2月15日(月)]
 ↓
合格発表 [2016年2月16日(火)]
 ↓
入学手続き [2016年2月17日(水)]
[2016年2月18日(木)]

推薦


出願 [2016年1月16日(土)]
 ↓
第1次合格発表 [2016年1月22日(金)]
 ↓
第2次試験(面接・作文) [2016年1月23日(土)]
 ↓
合格発表 [2016年1月24日(日)]
 ↓
入学手続き [2016年1月25日(月)]

ページトップへ

慶應義塾高等学校