Home >入試情報> 入学までの流れ
  入学までの流れ(2019年4月入学生)

一般


出願 [2019年1月21日(月)~2019年1月25日(金)](郵送のみ、必着)
 ↓
第1次試験 [2019年2月10日(日)]
 ↓
第1次合格発表 [2019年2月12日(火)]
 ↓
第2次試験(面接) [2019年2月13日(水)]
 ↓
合格発表 [2019年2月14日(木)]
 ↓
入学手続き [2019年2月15日(金)]
[2019年2月18日(月)]

帰国生


出願 [2018年12月20日(木)~2019年1月9日(水)](郵送のみ、必着)
 ↓
第1次試験 [2019年2月10日(日)]
 ↓
第1次合格発表 [2019年2月12日(火)]
 ↓
第2次試験(面接) [2019年2月13日(水)]
 ↓
合格発表 [2019年2月14日(木)]
 ↓
入学手続き [2019年2月15日(金)]
[2019年2月18日(月)]

推薦


出願 [2019年1月16日(水)](配達日指定郵便のみ)
 ↓
第1次合格発表 [2019年1月22日(火)]
 ↓
第2次試験(面接・作文) [2019年1月23日(水)]
 ↓
合格発表 [2019年1月24日(木)]
 ↓
入学手続き [2019年1月25日(金)]

慶應義塾高等学校