eNx̋L^ڎ
ߋ̋L^
1958Nx
l ˎ@q ܏\@v
nӁ@v
Ö{@`
@cj ē
L^ӔC VlWӔC
pxӔC ̘Aψ
R[` X؁@V
l l
_ސ쌧wZ΍R֓\I ``[FD QS˂PS EnӁEÖ{ Á@{FD W˂V
a`[ QS˂PO VEcEˎ
3330408 ̑̒c̑IF܂
q
C^[nC\I ``[FD QS˂PW EÖ{Eˎ
330629 a`[FQ QS˂PR VEeEc
c`mg
̗\I ``[FP UO˂SQ EÖ{Eˎ
a`[FQ UO˂RX EeEV
sc
ʑ JÏꏊ o l
Q _ސ쌧qsqsc| VEeEc D jqQTZo
֓ \I QS˂PW
330614 g[igiW`[j
330615 P@Ίq@U΁@R
Q@ΉYa@X΁@T
@X΁@V
VAeAcAXA @cFR
\I W˂V
SˊF
ˋl ~
@eFS
\I W˂U
S˂R
ˋl
@Fs
\I W˂U
S˂Q
V@F\Is W˂T@ˁ~
@X@F\Is W˂Q
R ʌ{s EÖ{Eˎ \Is PQˁ@R
C^[nC {sc|
330808 AÖ{AˎAV @FD
330810 P\I S˂Q
Q\I
@ˋl Fisj
Á@{ S˂O
ˁ@ S˂P
V@ ~~~
̊֓\I
PR xR EcEˎ IF\Ii
̈
T ~
֓bMzZ
|I茠
΍R t l
15 33 N 5 3 g {mZ 81 14 1 s O V 20 15
Αcww@ w@ 73 ǓI c 20 14
QI 20 12
lI n 16 7
e 4 3
O Ö{ 20 19
ˎ 20 11
16 33 N 11 22 g {mZ 81 14 2 s O 20 17
Αcww@ w@ 82 ǓI 20 13
QI e 20 14
lI c 20 14
O V 20 12
ˎ 20 11
8 33 N 7 26 g {mZ 95 2 6 s V
ΎsÍwZ ÍZ 107 O 20 17
ǓI n 8 4
c 12 5
O e 20 13
Ö{ 20 8
ǔV
O V 20 10
ǓI 20 15
O Ԓ 20 10
ˎ 20 13
33 N 3 19 j {mZ 49 O 20 5
Εʕ ʕ 40 ǓI 20 10
QI X 20 13
O e 20 9
20 12
33 N 4 12 j {mZ 55 V
Ζ{mwVl {mw 56 O V 12 10
ǓI 12 6
O n 12 8
Ö{ 12 8
ǔV
O c 12 8
ǓI Ԓ 12 5
O 12 5
ˎ 12 6
33 N 4 27 g {mZ 104 V
ΐ菤ƍwZ 쏤Z 45 O V 20 13
ǓI n 20 12
O Ԓ 12 5
8 7
Ö{ 20 13
ǔV
O c 20 17
ǓI 12 3
X 8 6
O 20 14
ˎ 20 14
33 N 11 8 j {mZ 45 O 20 15
ΑwVl {mw 61 ǓI Rc 16 5
c 4 2
QI c 16 7
4 2
O 12 3
ؖ 8 2
12 4
8 5
33 N 11 10 g {mZ 47 O 20 17
Εʕ ʕ 53 ǓI ؖ 20 8
QI Rc 20 8
O 8 1
c 4 0
8 4
20 9
33 N 5 18 {mZ 101 V
ΖڍwZ ڍZ 82 O 20 12
ǓI e 16 8
4 3
O c 20 12
V 20 16
ǔV
O 20 14
ǓI 16 8
Ԓ 4 3
O Ö{ 20 14
ˎ 20 11